Ochrana osobních údajů - GDPR

Před použitím webových stránek se prosím seznamte s následujícím dokumentem (dále jen jako „Ochrana osobních údajů“). Používáním webu www.zlink.cz (dále jen „Webové stránky) projevujete s níže uvedeným textem svůj souhlas.

Webové stránky provozuje společnost KAVEST Invest s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 06288600, (dále jen „Provozovatel“). V souvislosti s přístupem na Webové stránky nejste povinni poskytnout provozovateli své osobní údaje.

Pokud nás budete kontaktovat za použití kontaktních údajů nebo kontaktního formuláře umístěných na Webových stránkách a při případné komunikaci mezi vámi a Provozovatelem získá Provozovatel vaše kontaktní údaje, pak je Provozovatel nepoužije k jinému účelu, než k případné komunikaci s vámi.

Osobní údaje uživatelů služby

Provozovatel umožňuje uživatelskou registraci pro zpřístupnění vybraných funkcionalit Webových stránek. Podmínkou registrace je vyplnění příslušného webového formuláře a sdělení údajů: uživatelské jméno (přezdívka), e-mailová adresa. Všechna sdělená osobní data budou použita jen pro potřebu případného vzájemného obchodního vztahu.

Osobní údaje týkající se identifikovatelných fyzických osob podléhají ochraně podle příslušných právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů vám podáváme následující informace:

Správce

Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů uvedených při registraci, tj. správcem těchto vašich osobních údajů, je společnost All-bazar.cz s.r.o., Vyšehradská 250, 381 01 Český Krumlov, IČO: 06288600, (dále jen „Provozovatel“).

Zpracovávané osobní údaje

Jsou údaje, které jsou uvedeny v registračním formuláři, to je Identifikace uživatele – uživatelské jméno (přezdívka), e-mailová adresa (dále jen jako „Předmětné údaje“).

Doba, po kterou jsou zpracovávány Předmětné údaje

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vzájemného obchodního vztahu.

Účel a způsob zpracování Předmětných údajů

Zajištění přístupu k funkcionalitám Webových stránek.

Právní důvod zpracování Předmětných údajů

Právním důvodem zpracování Předmětných údajů je souhlas uživatele s jejich zpracováním. Poskytnutí Předmětných údajů Provozovateli a udělení souhlasu s jejich zpracováním není právní povinností uživatele, tj. je zcela na dobrovolné bázi a záleží jen na uvážení uživatele. Souhlas se zpracováním Předmětných údajů je uživatel oprávněn odvolat a to oznámením této skutečnosti do kontaktního formuláře Webových stránek. Důsledkem odvolání souhlasu je likvidace Předmětných údajů.

Ostatní informace

Chcete-li provozovateli webu podat podnět týkající se zpracování Předmětných údajů, prosím, využijte některý z kontaktní formulář.

Máte též právo podat stížnost k dozorovému orgánu v oblasti ochrany osobních údajů. Tímto orgánem je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, www.uoou.cz.

Provozovatel zpracovává Předmětné údaje způsobem, který má zajistit jejich náležité zabezpečení a ochranu s přihlédnutím k dosaženému stupni rozvoje v oblasti technologií, zejména v oblasti IT a elektronické komunikace. Náležitého zabezpečení a ochrany Předmětných údajů je docíleno pomocí technických a organizačních opatření, jejichž účelem je zabránit úniku, ztrátě, zničení anebo poškození Předmětných údajů.

Cookies

Podobně jako většina webových stránek, i tyto Webové stránky ukládají na zařízení uživatelů vstupujících na Webové stránky soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si Webové stránky pamatují úkony a nastavení, které na nich uživatelé provedli, takže uživatelé tyto údaje nemusí zadávat opakovaně.

Jaké cookies používají Webové stránky?

Jsou to cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a další cookies pro zachování preferencí uživatelů při prohlížení těchto Webových stránek, takže tyto údaje poté uživatelé nemusí zadávat znovu.

Dále tyto Webové stránky používají cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti - více informací lze získat na www.google.com/analytics). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a provozovatel nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto Webových stránek uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies. Použití cookies může uživatel omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče jsou obvykle k dispozici na webových stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.